ZƏFƏR SUHƏMİD OĞLU RƏŞİDOV

LAYİHƏ RƏHBƏRİ

Təvəllüd - 28 Avqust 1981 il Bakı şəhəri. 2003-ci illdən etibarən montajçı kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2007-ci illdən etibarən müxtəlif lift şirkətlərində iş icraçısı kimi müqavilə əsasında fəaliyyət göstərmişdir. 2016-cı ildən «AZKON Lift Company» şirkətində layihə rəhbəri vəzifəsində çalışır.